Chọn mẫu

Xem tất cả

Latest technology
  • Bộ lọc HEPA H13 chặn 99,95% các chất gây ô nhiễm nhỏ tới PM0.1.
  • Phát hiện và khử formaldehyde liên tục.*
  • Tự động nhận biết và hiển thị thông tin về chất lượng không khí theo thời gian thực
  • Lọc không khí toàn phòng cho các không gian rộng
  • Điều khiển bằng ứng dụng Dyson Link và các dịch vụ thoại tương thích
19.590.000₫

Xem tất cả

Exclusive on Direct
  • Bộ lọc HEPA H13 chặn 99,95% các chất gây ô nhiễm nhỏ tới PM0.1.
  • Phát hiện và khử formaldehyde liên tục.*
  • Tự động nhận biết và hiển thị thông tin về chất lượng không khí theo thời gian thực
  • Lọc không khí toàn phòng cho các không gian rộng
  • Điều khiển bằng ứng dụng Dyson Link và các dịch vụ thoại tương thích
19.590.000₫
*Thử nghiệm toàn máy thực hiện bởi bên thứ ba, dựa trên thử nghiệm hàng loạt đối với khả năng làm sạch formaldehyde tích lũy theo tiêu chuẩn GB/T 18801-2018 khi formaldehyde được bơm và khử liên tục cho tới khi đạt chỉ số CADR. Kết quả có thể thay đổi trong thực tế.