Skip navigation

Giá đỡ do Dyson thiết kế

Giá đỡ cho máy sấy duỗi Dyson Airstrait (màu Xanh Phổ)
Giá đỡ cho máy sấy duỗi Dyson Airstrait (màu Xanh Phổ)
1.490.000 ₫
Giá đỡ do Dyson thiết kế

Trưng bày gọn gàng cho máy sấy duỗi Dyson Airstrait™.

Được làm từ trên 50% vật liệu tái chế, chắc chắn và gọn nhẹ.

Dyson-designed Display stand

Neatly displays your Dyson Airstrait™ straightener. Engineered from over 50% recycled material, it's strong but lightweight.

A Dyson Airstrait straightener held in a display stand.

Explore the Dyson Airstrait™ straightener

A Dyson Airstrait straightener passes over a tress of hair, with water droplets indicating drying.