Skip navigation
Phiên bản quà tặng Máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap™ Complete Long (Cam Topaz)

Availability messaging alert icon Sản phẩm hiện tại đã hết hang

1 Để sử dụng cho tóc khô và thẳng.
2 so với các đầu uốn Dyson Airwrap™ nguyên bản.
3 so với các lược duỗi mượt tóc Dyson Airwrap™ nguyên bản.
4 so với các lược duỗi mượt tóc Dyson Airwrap™ nguyên bản. Để sử dụng cho tóc khô và thẳng.