Đánh giá sản phẩm


Viết đánh giá của bạn

Tối thiểu 50 ký tự

Bạn sẽ giới thiệu sản phẩm này cho bạn bè chứ?


Với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm Dyson, bạn có nhận được một sản phẩm miễn phí cho việc đánh giá sản phẩm không?


Giới thiệu về bạn

Please leave this blank
Please do not change this field

Hướng dẫn đánh giá

  • Sử dụng sản phẩm trước khi đánh giá
  • Tập trung vào các tính năng của sản phẩm và hãy nêu cụ thể

Tránh

  • Thông tin có thể thay đổi, chẳng hạn như giá cả hoặc thông tin khuyến mại
  • Ngôn ngữ và thái độ không phù hợp
  • Thông tin về các công ty và trang web khác
  • Thông tin cá nhân. Muốn bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Bạn muốn nói điều gì khác?

Bạn có thể gọi cho chúng tôi
028 38614001

Liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng của Dyson. Nhận xét của bạn sẽ được gửi riêng đến nhân viên Dịch vụ khách hàng.

Gửi email cho chúng tôi
ask@dyson.vn