Chính sách đổi trả hàng


 

1. Nếu bạn không hài lòng với Sản phẩm đã mua tại Dyson.vn, bạn có thể trả lại Sản phẩm kèm tặng phẩm (nếu có) cho công ty trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận Sản phẩm. Sản phẩm phải chưa qua sử dụng và trong tình trạng có thể bán được, nhãn dán và bao bì không bị rách hoặc hư hỏng và Sản phẩm phải còn trong kiện đóng gói ban đầu

 

2. Bạn được yêu cầu hoàn trả Sản phẩm cho công ty trong tình trạng tương tự như tình trạng lúc bạn nhận Sản phẩm. Nếu bất kỳ Sản phẩm nào được hoàn trả cho công ty không ở trong tình trạng nguyên vẹn và có thể bán được, công ty có quyền từ chối Sản phẩm hoàn trả và sẽ gửi Sản phẩm đó lại cho bạn

 

3. Bạn có thể hoàn trả Sản phẩm thông qua dịch vụ bưu chính Việt Nam trên toàn quốc hoặc bất kỳ hình thức chuyển phát nào. Đối với những Sản phẩm được hoàn trả, cùng với mẫu đơn hoàn trả sản phẩm, công ty sẽ tiến hành hoàn tiền ngay sau khi khách hàng đã nhận được Sản phẩm theo phương thức hoàn tiền được trình bày trong mẫu đơn hoàn trả sản phẩm.

 

4. Sản phẩm sẽ không được hoàn trả nếu bạn hưởng ưu đãi trả góp với lãi suất 0%.

 

5. Trong một số trường hợp, chính sách thanh toán/hủy và hoàn tiền đối với một số Sản phẩm có thể khác với điều kiện tiêu chuẩn chung được nêu ở đây. Trong trường hợp đó, các điều kiện đặc biệt sẽ được trình bày trong mục chi tiết về Sản phẩm.