Skip navigation

Tương lai của kỹ thuật

Thay đổi tương lai

Sinh viên kỹ thuật tại Dyson

Thế hệ tiếp theo.

Đối với chúng tôi, kỹ thuật là tất cả. Chúng tôi cống hiến hết mình cho việc thay đổi cuộc sống con người với những ý tưởng cấp tiến. Cũng như việc không ngừng nỗ lực để xác định những vấn đề của tương lai, chúng tôi cam kết vào sứ mệnh truyền cảm hứng và đào tạo ra các kỹ sư – những người sẽ giải quyết các vấn đề đó.

Hình ảnh các bộ phận của động cơ

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ Dyson

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ Dyson đào tạo những kỹ sư tài năng của thế hệ tiếp theo. Sinh viên tại Học viện Dyson được làm việc thực tế cùng đội ngũ Kỹ thuật Toàn cầu của Dyson, trong khi vẫn tiếp tục học để hoàn thành bằng Cử nhân Kỹ thuật. Và do được Dyson tài trợ toàn bộ học phí nên họ có thể tốt nghiệp mà không nợ nần.

Sinh viên kỹ thuật tại Dyson

Quỹ James Dyson

Quỹ James Dyson được dành để truyền cảm hứng cho những Brunel, Edisons và Faradays tương lai của thế giới. Khi làm việc cùng các giáo viên và học sinh, chúng tôi khuyến khích những người trẻ suy nghĩ khác biệt, phạm sai lầm và nhận ra được tiềm năng kỹ thuật của mình.

Sinh viên trẻ ngành kỹ thuật đang tìm hiểu về công nghệ của Dyson

Giải thưởng James Dyson

Giải thưởng thiết kế quốc tế này tôn vinh và truyền cảm hứng cho thế hệ kỹ sư tiếp theo. Được điều hành bởi Quỹ James Dyson, giải thưởng đưa ra thử thách để các sinh viên thiết kế giải pháp cho một vấn đề. Giải thưởng là gì? 30,000 bảng Anh và một nền tảng toàn cầu để triển khai ý tưởng của họ.

James Dyson and Isis Shiffer wearing Ecohelmets

Liên hệ với chúng tôi rất dễ dàng.

Bạn có thể gọi cho chúng tôi
1800 646442
Gửi email cho chúng tôi
WhatsApp WhatsApp