Skip navigation

Bộ lọc K-Carbon

Bộ lọc K-Carbon
Bộ lọc K-Carbon
2.690.000 ₫
Bộ lọc K-Carbon

Thay thế bộ lọc K-Carbon Dyson của bạn.

Tương thích với:

Máy lọc không khí Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP04