How to create the perfect style

Đạt được kiểu tóc như ý với các hướng dẫn của chúng tôi. Từ mượt mà sáng bóng đến bồng bềnh quyến rũ, hãy xem cách tạo kiểu và nâng tầm các kiểu tóc khác nhau với những video hướng dẫn của chúng tôi.

Máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™

 • Kiểu Glam Waves

  Xem cách tạo kiểu Glam Waves với máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™.

 • Tóc lượn sóng kiểu Hàn Quốc

  Xem cách tạo Tóc lượn sóng kiểu Hàn Quốc với máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™.

  Máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™
  Các đầu uốn Airwrap™ cỡ 40mm
  Lược tròn tạo phồng

 • Suôn mượt và thẳng

  Cách tạo kiểu tóc suôn mượt và thanh lịch – từ gốc đến ngọn. Dành cho tóc thô cứng.

  Máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™
  Đầu uốn dài Airwrap™ 40mm


 • Tóc Bob gợn sóng

  Xem cách tăng độ dày và phồng cho kiểu tóc bob của bạn với những lọn tóc to mềm mại bằng máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™.

  Máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™
  Các đầu uốn Airwrap™ cỡ 40mm

 •  
 •  Máy duỗi tóc Dyson Corrale™

 • Kiểu Elegant Inner Flicks

  Xem các mẹo của chúng tôi về cách duỗi thẳng tóc với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 • Duỗi thẳng

  Xem các mẹo của chúng tôi về cách duỗi thẳng tóc với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 • Lọn xoăn bồng bềnh

  Xem cách tạo kiểu lọn xoăn bồng bềnh với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 • Kiểu Beach Waves truyền thống

  Xem cách tạo kiểu Beach Waves truyền thống với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 • Kiểu Soft Waves

  Xem cách tạo kiểu Soft Waves với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 • Mượt mà và sáng bóng

  Xem cách tạo kiểu tóc mượt mà và sáng bóng với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.


 • Lọn xoăn chữ C

  Xem cách tạo kiểu lọn xoăn chữ C với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 • Kiểu Flat Beach Waves

  Xem cách tạo kiểu Flat Beach Waves với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 •  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™

 • Phụ kiện dành cho tóc con

  Tìm hiểu cách sử dụng Phụ kiện dành cho tóc con để hoàn thiện một kiểu tóc.

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Phụ kiện dành cho tóc con

 • Sấy phồng suôn mượt

  Xem cách làm suôn mượt và tạo phồng cho mái tóc dài và thẳng.

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Đầu sấy tạo kiểu
  Đầu gắn làm dịu luồng gió
  Phụ kiện dành cho tóc con

 • Tóc phồng kiểu Hàn Quốc

  Học cách tạo kiểu tóc thẳng với độ phồng tự nhiên cho nam giới.

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Đầu gắn làm dịu luồng gió
  Đầu sấy suôn

 • Định hình các lọn và sóng tóc

  Định hình các lọn tóc, và tăng độ phồng và sáng bóng

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Đầu sấy khuếch tán

 • Sấy khô hằng ngày

  Tăng độ phồng tự nhiên và tạo kiểu xoăn bồng bềnh.

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Đầu gắn làm dịu luồng gió
  Đầu sấy suôn
  Phụ kiện dành cho tóc con

 • Tạo kết cấu phồng

  Xem cách tạo kiểu tóc có kết cấu bồng bềnh cho nam giới.

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Đầu gắn làm dịu luồng gió

Kiểu Waves


 • Tóc Bob gợn sóng

  Xem cách tăng độ dày và phồng cho kiểu tóc bob của bạn với những lọn tóc to mềm mại bằng máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™.

  Máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™
  Các đầu uốn Airwrap™ cỡ 40mm

 •  
 •  Lọn xoăn

 • Lọn xoăn chữ C

  Xem cách tạo kiểu lọn xoăn chữ C với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 • Lọn xoăn bồng bềnh

  Xem cách tạo kiểu lọn xoăn bồng bềnh với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 • Lọn xoăn bồng bềnh

  Xem cách tạo các lọn tóc hoặc sóng mềm mại và bồng bềnh trên tóc dài với máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™.

  Máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™
  Đầu uốn dài Airwrap™ 40mm

 • Định hình các lọn và sóng tóc

  Định hình các lọn tóc, và tăng độ phồng và sáng bóng

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Đầu sấy khuếch tán

 •  
 •  Tạo phồng

 • Tóc phồng kiểu Hàn Quốc

  Học cách tạo kiểu tóc thẳng với độ phồng tự nhiên cho nam giới.

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Đầu gắn làm dịu luồng gió
  Đầu sấy suôn

 • Sấy khô hằng ngày

  Tăng độ phồng tự nhiên và tạo kiểu xoăn bồng bềnh.

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Đầu gắn làm dịu luồng gió
  Đầu sấy suôn
  Phụ kiện dành cho tóc con

 • Tạo kết cấu phồng

  Xem cách tạo kiểu tóc có kết cấu bồng bềnh cho nam giới.

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Đầu gắn làm dịu luồng gió
Suôn mượt và thẳng

 • Kiểu Elegant Inner Flicks

  Xem các mẹo của chúng tôi về cách duỗi thẳng tóc với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 • Duỗi thẳng

  Xem các mẹo của chúng tôi về cách duỗi thẳng tóc với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 • Mượt mà và sáng bóng

  Xem cách tạo kiểu tóc mượt mà và sáng bóng với máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

 • Phụ kiện dành cho tóc con

  Tìm hiểu cách sử dụng Phụ kiện dành cho tóc con để hoàn thiện một kiểu tóc.

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Phụ kiện dành cho tóc con

 • Sấy phồng suôn mượt

  Xem cách làm suôn mượt và tạo phồng cho mái tóc dài và thẳng.

  Máy sấy tóc Dyson Supersonic™
  Đầu sấy tạo kiểu
  Đầu gắn làm dịu luồng gió
  Phụ kiện dành cho tóc con

 •  

Khám phá dòng sản phẩm chăm sóc tóc của Dyson

The Dyson Airwrap styler, Supersonic hair dryer, and Corrale straightener on a grey background