Skip navigation
Dyson V11 logo

Trang bị sức mạnh cho thiết bị của bạn

Pin Dyson V11™ và hệ điều hành hoạt động cùng nhau để đánh giá thời gian hoạt động còn lại. Hệ thống tính toán được thời gian hoạt động nhờ vào một thuật toán có khả năng 'học hỏi' cách máy của bạn hoạt động theo thời gian. Điều này có nghĩa là trong thời gian đầu, máy có thể hiển thị thời gian hoạt động không đạt được như các chỉ số đã công bố khi mà thuật toán vẫn còn đang điều chỉnh theo pin. Tuy nhiên, khi hệ thống đã học được, nó sẽ đánh giá chính xác hơn lượng điện năng còn lại.

Màn hình LCD của máy hút bụi Dyson V11™ đang hiển thị thời gian hoạt động còn lại

Hiệu suất pin

Tất cả các loại pin đều khác nhau và có thể thay đổi trong thời gian vòng đời của chúng. Thời gian hoạt động có thể bị ảnh hưởng bởi chế độ làm sạch mà bạn sử dụng và nguồn điện khác nhau trên các bề mặt khác nhau - ví dụ như thảm sợi dài sẽ tốn nhiều điện hơn thảm sợi ngắn. Ngoài ra, tất cả các loại pin về bản chất sẽ khác nhau một chút, ảnh hưởng đến lượng điện năng mà chúng có thể tạo ra. Bạn có thể giúp duy trì thời gian hoạt động và tuổi thọ tổng thể của pin bằng cách sử dụng chế độ phù hợp nhất với công việc dọn dẹp của mình và chỉ sử dụng chế độ Boost để làm sạch chuyên sâu.

Sơ đồ mặt cắt của bộ kích hoạt và pin máy hút bụi của Dyson V11™