Chính sách giao hàng


 

1. Đơn đặt hàng của bạn sẽ được hoàn thành trước ngày giao hàng dự kiến (và một khoảng thời gian nếu có) được nêu trong bảng thông báo tại địa chỉ giao hàng do bạn chỉ định trong đơn đặt hàng.

 

2. Bạn sẽ được thông báo nếu công ty không thể thực hiện việc giao hàng trong thời gian quy định. Tuy nhiên, trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh cho bất kỳ trường hợp giao hàng trễ nào.

 

3. Khi việc giao hàng được thực hiện, bạn phải ký xác nhận việc giao hàng và bạn có thể liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng: ask@dyson.vn nếu có bất kỳ sai sót, lỗi hoặc thiệt hại nào phát sinh đối với Sản phẩm và bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các tài liệu giao hàng cùng với Sản phẩm cho chúng tôi khi được yêu cầu

 

4. Xin được thông báo rằng công ty có thể không thể giao Sản phẩm đến một số khu vực, chẳng hạn như khu vực thiên tai, v.v. Trong trường hợp đó, công ty sẽ thông báo cho bạn khi bạn đã thực hiện đơn đặt hàng. Công ty sẽ hủy đơn đặt hàng của bạn hoặc thực hiện giao hàng đến địa chỉ phụ mà bạn cung cấp cho công ty khi đơn đặt hàng được thực hiện.

 

5. Việc giao hàng sẽ được thực hiện với phương pháp đóng gói tiêu chuẩn. Nếu bạn yêu cầu bất kỳ kiểu đóng gói cụ thể nào, bạn đồng ý thanh toán cho các chi phí bổ sung phát sinh.

 

6. Rủi ro đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho bạn ngay lập tức khi việc giao hàng được chấp nhận trừ khi việc giao hàng bị trễ do bạn đã vi phạm nghĩa vụ của mình theo hợp đồng (chẳng hạn như Điều 9.8), trong trường hợp đó, rủi ro sẽ chuyển giao cho bạn vào ngày ban đầu mà lẽ ra việc giao hàng đã được thực hiện. Khi rủi ro được chuyển giao cho bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào đối với Sản phẩm đó. Bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện đơn đặt hàng qua trang web này trong tương lai.

 

7. Nếu bạn chưa sẵn sàng nhận Sản phẩm, công ty có thể đưa ra lời nhắn để thông báo cho bạn về lần giao hàng tiếp theo hoặc bạn có thể sẽ phải tự lấy Sản phẩm từ phía nhà cung cấp dịch vụ giao hàng.

 

8. Nếu việc giao hoặc nhận Sản phẩm bị chậm trễ do bạn từ chối mà không có bất kỳ lý do nào để nhận Sản phẩm đã được mang đi giao hoặc bạn không tiếp nhận (trong vòng hai tuần kể từ lần giao hàng đầu tiên) giao hàng hoặc Sản phẩm từ nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, công ty có thể (mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào có sẵn) đưa ra những hành động sau hoặc cả hai:

a) Tính phí hoặc bất kỳ chi phí nào khác phát sinh hợp lý; hoặc
b) Không giao hàng hoặc hủy giao hàng và công ty sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức về việc hủy bỏ hợp đồng liên quan mà công ty sẽ hoàn lại tiền cho bạn hoặc cho công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn nếu áp dụng cho bất kỳ số tiền nào mà bạn đã thanh toán cho công ty theo hợp đồng với việc khấu trừ một vài khoản dành cho chi phí hoạt động (bao gồm cả chi phí cố gắng giao và trả Sản phẩm và phí lưu giữ như được quy định tại Điều 9.8 (a) ở trên) Bạn chấp nhận rằng Sản phẩm đó phù hợp với tiêu chuẩn chung và không đáp ứng những yêu cầu cụ thể mà bạn có thể có.

 

9. khách hàng hủy đơn hàng (trong trường hợp bạn thay đổi ý định trước khi Sản phẩm được giao) Nếu bạn muốn hủy đơn hàng đã mua, vui lòng liên hệ tới ask@dyson.vn để không mất phí hủy đơn hàng. Nếu Sản phẩm là đơn hàng đã được đem giao, việc hủy bỏ có thể không thực hiện được và Sản phẩm đó sẽ được hoàn trả cho công ty theo Chính sách Đổi trả Sản phẩm và Hoàn tiền.

 

10. Ước tính thời gian giao các Sản phẩm
Miễn phí giao hàng cho mọi đơn hàng.
Thời gian giao hàng trong Hồ Chí Minh và khu vực lân cận là 2-3 ngày làm việc, đối với các tỉnh khác là 3-7 ngày làm việc
(Không bao gồm Thứ Bảy-Chủ Nhật và các ngày lễ truyền thống)

*** Ghi chú Công ty sẽ chỉ tiến hành giao hàng khi hoàn tất quá trình thanh toán.
* Sản phẩm sẽ được giao đến địa chỉ đã thông báo trong đơn đặt hàng và công ty có quyền thay đổi địa chỉ giao hàng.
* Thời gian giao hàng đến các đảo có thể lâu hơn thời gian giao hàng được chỉ định và bạn sẽ được thông báo về thời gian giao hàng dự kiến khi đơn đặt hàng được xác nhận.
* Nếu thời gian giao hàng kéo dài hơn so với thời gian quy định (vì lý do bất khả kháng), công ty sẽ thông báo trước cho bạn qua điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc khác.
* Công ty chỉ sắp xếp giao hàng trong ngày làm việc. Trong mùa lễ hội hoặc khi có nhiều đơn đặt hàng, việc giao hàng có thể muộn hơn thời gian dự kiến, công ty sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành đơn hàng của bạn trong thời gian hợp lý