Skip navigation

Hãy trò chuyện

Trung tâm hỗ trợ bảo hành


Điện thoại :

 • 028 38614001
 • 1800 646442


 • Địa chỉ email: ask@dyson.vn

  Địa chỉ trung tâm sửa chữa :

  Lầu 4, số 90-92 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giờ mở cửa :
  Thứ hai – Thứ sáu từ 09:00 – 17:00