Đăng ký sản phẩm

Vui lòng gửi thông tin chi tiết sản phẩm kèm hóa đơn/ phiếu giao hàng đến địa chỉ email của chúng tôi ask@dyson.vn

Thông tin chi tiết sản phẩm:
Model sản phẩm: __________________
Số serial sản phẩm: ___________________
Ngày mua sản phẩm: ___________________

Thông tin khách hàng:
Tên khách hàng: _____________________
Số điện thoại liên lạc: _________________
Địa chỉ email: ______________

Cập nhật thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi 028 38614001Giờ làm việc:
Thứ 2 – Thứ 6, 09:00 A.M. – 17:00 P.M.