Hỗ trợ


Điện thoại :
028 38614001

Địa chỉ email: ask@dyson.vn

Địa chỉ trung tâm sửa chữa :

Lầu 4, số 90-92 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ mở cửa :
Thứ hai – Thứ sáu từ 09:00 – 17:00