Skip navigation

Ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp

Chỉ có tại Dyson.vn


Điều khoản và Điều kiện:

 • Nội dung khuyến mãi có hiệu lực cho đến khi các sản phẩm được áp dụng hết hàng.
 • Mã voucher chỉ có thể được áp dụng đối với các sản phẩm trong danh sách do bộ phận nhân sự của Doanh nghiệp và Dyson cung cấp.
 • Mã voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc tín dụng.
 • Mã voucher không áp dụng đồng thời và không được cộng dồn giá trị giảm với các chương trình khuyến mãi và quà tặng khác tại Dyson.vn.
 • Thời gian áp dụng mỗi chương trình phụ thuộc vào tình hình thực tế hoặc kéo dài đến khi sản phẩm khuyến mãi hết hàng. Chúng tôi có quyền kết thúc chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.
 • Mỗi mã voucher chỉ có giá trị sử dụng một lần. Một chương trình khuyến mãi không được sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác hoặc được sử dụng để tích lũy điểm thưởng trừ khi được chỉ định.
 • Nhập mã voucher và địa chỉ email công ty của bạn khi thanh toán để thỏa điều kiện áp dụng.
 • Central Retail có quyền hủy bỏ, điều chỉnh chương trình khuyến mãi, hoặc thu hồi khuyến mãi trong các tình huống sau đây: mua bán đáng ngờ hoặc gian lận; lạm dụng mua bán, bao gồm việc mua bán từ nhiều lần thanh toán được thực hiện bởi cùng một khách hàng hoặc nhóm khách hàng; và/hoặc việc mua bán được sử dụng một cách không trung thực (bao gồm sản phẩm mua để bán lại và dự định để bán lại).
 • Các sản phẩm sẽ được đảm bảo bởi các điều khoản & điều kiện bảo hành của Dyson.
 • Không có chính sách trả hàng/hoàn tiền cho hàng hóa được áp dụng chương trình khuyến mãi này.
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: CRV.Dyson@vn.centralretail.com