Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng đến với www.dyson.vn. Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của chúng tôi. Trang này bao gồm Các điều khoản và điều kiện về việc phân phối và vận chuyển các sản phẩm (sau đây gọi là “Sản phẩm”) được giới thiệu trên trang web www.dyson.vn (“trang web”) của chúng tôi tới bạn (“điều kiện”). Vui lòng đọc Các điều khoản và điều kiện này trước khi đặt hàng cho các Sản phẩm từ trang web này. Việc đặt bất kỳ đơn hàng nào đối với Sản phẩm của chúng tôi nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ theo Các điều khoản và điều kiện này. Vui lòng đọc Các điều khoản và điều kiện một cách xuyên suốt để tìm hiểu về tất cả những thay đổi trong Các điều khoản và điều kiện này. Các điều khoản và điều kiện này có thể được cập nhật theo thời gian và theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
1. Chúng tôi là ai?
 
1.1 Trang này đưa ra các điều khoản và điều kiện chi phối tất cả các giao dịch mua bán Sản phẩm từ trang web này. Mọi giao dịch mua Sản phẩm từ trang web này sẽ được thực hiện bởi Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp, có địa chỉ trụ sở chính tại 163 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Công ty” ) với tư cách là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Dyson tại Việt Nam.
 
1.2 Không bên nào khác được phép sử dụng nội dung của Các điều khoản và điều kiện này ngay cả khi đó là nội dung đã bị xóa cho mục đích thương mại để chào bán Sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật.
 
2. Định nghĩa trong Các điều khoản và điều kiện này
* “Tài khoản” là tài khoản người dùng mà bạn sẽ cần đăng ký trên trang web này nếu bạn muốn đặt hàng trên trang web;

* "Ngày làm việc" là những ngày làm việc (Thứ Hai-Thứ Sáu) trừ các ngày nghỉ lễ truyền thống do công ty chỉ định.
* "Xác nhận đơn đặt hàng" có nghĩa là e-mail của chúng tôi được gửi cho bạn để thông báo rằng chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của bạn theo Các điều khoản và điều kiện tại Điều 8.2 b).
* "Hợp đồng" có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn cho các Sản phẩm phù hợp với Các điều khoản và điều kiện.
* "Khách hàng" có nghĩa là bất kỳ người nào đã gửi đơn đặt hàng trên trang web này.
* "Đơn đặt hàng" có nghĩa là đơn hàng do khách hàng gửi đến trang web của chúng tôi để mua Sản phẩm.
* “Dyson” nghĩa là Dyson Technology Limited
* "Bạn" là khách hàng đã gửi đơn đặt hàng trên trang web www.dyson.vn.
* Tham chiếu đến "Điều ..." có nghĩa là Các điều khoản và điều kiện phù hợp với các điều kiện của hợp đồng và các điều kiện này.
* Các đề mục hoặc chủ đề là để thuận tiện cho việc tham khảo và không ảnh hưởng đến việc giải thích và nội dung của Các điều khoản và điều kiện này.
* Thuật ngữ ở số ít sẽ bao gồm cả dạng số nhiều và thuật ngữ ở dạng số nhiều sẽ có nghĩa giống như thuật ngữ ở số ít. Thuật ngữ thể hiện giới tính sẽ bao gồm tất cả các giới tính và thuật ngữ “người” có nghĩa là mọi cá nhân, công ty hoặc đối tác.
* Thuật ngữ “bao gồm” hoặc “được bao gồm”, “chẳng hạn như” hoặc bất kỳ thuật ngữ nào theo cách tương tự sẽ có nghĩa là “không giới hạn ở…”
 
3. Các hạn chế
 
Bạn không được phép sử dụng trang web này một cách bất hợp pháp. Bạn không được phép sử dụng hoặc quảng bá hành vi phạm tội, truyền hoặc phát tán vi-rút, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm gián điệp, bọ máy tính, bom logic hoặc đăng bất kỳ nội dung nào trên trang web với mục đích xấu, có hại về mặt công nghệ, tục tĩu dưới bất kỳ hình thức nào, xâm nhập vào bất kỳ hệ thống nào của dịch vụ này, sử dụng thông tin giả, gây khó chịu cho người khác, vi phạm quyền của người khác, quảng cáo hoặc gửi bất kỳ tài liệu khuyến mại không mong muốn nào hoặc cố gắng gây ảnh hưởng đến hoạt động hoặc công việc của phương tiện máy tính của trang web này hoặc có thể truy cập vào trang web này.
 
Khách hàng chỉ có thể đăng ký một tài khoản người dùng.
 
Mọi hành vi vi phạm quy định này đều được coi là hành vi phạm tội theo luật hiện hành. Trong trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ báo cáo vi phạm cho cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và các hành động pháp lý sẽ được thực thi.
 
4. Hiệu lực
 
4.1 Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho mọi đơn đặt hàng và mọi hợp đồng đã và sẽ được thực hiện để bán và giao Sản phẩm. Các điều khoản và điều kiện này là hợp đồng hoàn chỉnh giữa bạn và công ty và sẽ thay thế tất cả các hợp đồng đã và sẽ được thực hiện đồng thời giữa bạn và công ty liên quan đến việc bán Sản phẩm. Các thay đổi đối với bất kỳ điều khoản nào trong số Các điều khoản và điều kiện này sẽ chỉ có hiệu lực khi được đưa ra bằng văn bản và có chữ ký của người có thẩm quyền trong công ty.
 
4.2 Bất kỳ yêu cầu nào mà bạn đã yêu cầu và không được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản, bao gồm bất kỳ điều kiện nào khác do bạn soạn thảo và trình bày hoặc được chỉ ra dưới bất kỳ hình thức nào hoặc tại thời điểm nào, dù bằng văn bản, e-mail hay bằng lời nói và sẽ bị từ chối một cách rõ ràng không được chấp nhận trừ khi được chỉ định rõ ràng bằng văn bản.
 
5. Sản phẩm của chúng tôi
 
5.1 Hình ảnh của Sản phẩm trên trang web của chúng tôi chỉ mang tính chất minh họa. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị màu sắc một cách chính xác, chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn sẽ phản ánh chính xác màu sắc của Sản phẩm. Sản phẩm của bạn có thể có chút khác biệt so với những hình ảnh đó.
 
5.2 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đo chính xác nhất có thể nhưng tất cả các kích cỡ, trọng lượng, công suất, kích thước và các số đo của Sản phẩm được nêu trên trang web của chúng tôi có thể có sai số 2%.
 
5.3 Bao bì của Sản phẩm có thể khác so với bao bì được thể hiện trên những hình ảnh trên trang web của chúng tôi.
 
5.4 Tất cả các Sản phẩm hiển thị trên trang web của chúng tôi tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Bạn sẽ được thông báo qua email trong thời gian sớm nhất nếu Sản phẩm bạn đặt hàng không có sẵn và công ty sẽ không xử lý đơn hàng của bạn.
 
5.5 Chúng tôi đã thực hiện những nỗ lực hợp lý để tuân thủ các quy định và yêu cầu do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đưa ra.
 
6. Sử dụng trang web của chúng tôi
 
Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi được chi phối bởi Điều khoản sử dụng trang web và Chính sách sử dụng trang web được chấp nhận của chúng tôi. Vui lòng dành thời gian để đọc những Điều khoản và Chính sách này, vì trong đó bao gồm các điều khoản quan trọng áp dụng cho bạn.
 
7. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn
 
Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng dành thời gian đọc Chính sách Quyền riêng tư, vì trong đó bao gồm thông tin quan trọng áp dụng cho bạn.
 
8. Điều kiện bán sản phẩm
 
8.1 Tuổi
 
Nếu bạn là người tiêu dùng, bạn chỉ có thể mua Sản phẩm qua trang web của chúng tôi nếu bạn từ 18 tuổi trở lên.

 

8.2 Đăng ký và Chuẩn bị hợp đồng
 
a) Các điều khoản và điều kiện trên trang web này không được xem là một đề nghị bán hàng và không có hợp đồng mua bán Sản phẩm giữa bạn và Công ty cho đến khi chúng tôi gửi Sản phẩm đến địa chỉ của bạn.
 
b) Để gửi đơn đặt hàng, bạn phải thực hiện theo quy trình mua hàng trực tuyến trên trang web này. Sau đó, bạn sẽ nhận được một xác nhận về đơn đặt hàng để xác nhận rằng chúng tôi đã tiếp nhận đơn đặt hàng của bạn.
 
c) Đơn đặt hàng được xem là được chấp nhận khi Sản phẩm bạn đã mua được giao đến địa chỉ giao hàng do bạn chỉ định. Nếu đơn đặt hàng của bạn bao gồm nhiều Sản phẩm, thì có thể có nhiều lần giao hàng, từng lần giao hàng hoàn tất sẽ là một sự chấp nhận đơn đặt hàng.

 

8.3 Giá cả và Thanh toán
 
Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết mình để cung cấp thông tin chi tiết, giải thích và đưa ra giá cả chính xác hiển thị trên trang web, nhưng vẫn có thể xảy ra sai sót. Nếu chúng tôi phát hiện có sai sót về giá của bất kỳ Sản phẩm nào bạn đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về vấn đề này sớm nhất có thể và sẽ yêu cầu bạn đưa ra quyết định có xác nhận đơn đặt hàng của bạn ở mức giá chính xác hay hủy đơn đặt hàng đó. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ thông báo rằng đơn đặt hàng đó sẽ bị hủy. Nếu bạn đã hủy đơn đặt hàng trước khi chúng tôi giao hàng cho bạn và bạn đã thực hiện thanh toán cho đơn đặt hàng đó, bạn sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền hoàn trả.
 
a) Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và được tính bằng Việt Nam Đồng. Chi phí giao hàng (nếu có) sẽ được tính ngoài giá của Sản phẩm. Chi phí giao hàng như vậy sẽ được trình bày rõ ràng và được bao gồm trong “giá cuối cùng”.
 
b) Chúng tôi không có nghĩa vụ phải tuân theo đơn đặt hàng của bạn nếu giá hiển thị trên trang web này không chính xác (mặc dù chúng tôi đã tiếp nhận đơn đặt hàng của bạn).
 
c) Bạn có thể thực hiện thanh toán thông qua kênh dịch vụ thanh toán được liệt kê trong trang chủ của chúng tôi. Khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng do tổ chức tài chính phát hành có thể tuân theo quy chế ngân hàng của tổ chức tài chính và các quy định của pháp luật có liên quan.
 
d) Để ngăn chặn mọi rủi ro do hành vi truy cập trái phép, dữ liệu trên thẻ của bạn sẽ được mã hóa khi chúng tôi tiếp nhận đơn đặt hàng của bạn. Công ty sẽ kiểm tra ủy quyền trước thẻ của bạn để đảm bảo trong thẻ của bạn có đủ tiền cho giao dịch. Đơn đặt hàng sẽ không được xác nhận cho đến khi hoàn tất công đoạn kiểm tra ủy quyền trước. Tiền sẽ được khấu trừ từ thẻ của bạn ngay khi thông báo xác nhận đơn đặt hàng được gửi đến bạn Thẻ của bạn có thể được kiểm tra và xác minh bởi nhà phát hành thẻ. Nếu không nhận được xác nhận từ tổ chức phát hành thẻ, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao Sản phẩm hoặc không giao hàng.
 
e) Khi bạn chuyển sang trang tiếp theo sau khi nhấp vào “Đặt hàng”, điều này có nghĩa là chúng tôi đã nhận được xác nhận từ nhà phát hành thẻ.

 

8.4 Đặt hàng trước
 
Nếu bạn đặt hàng trước một Sản phẩm, nhưng Sản phẩm đặt trước hiện đã hết hàng hoặc đặt trước thời điểm giao hàng, công ty và đối tác thanh toán của công ty sẽ ủy quyền hoặc cọc trước một khoản phí trên thẻ của bạn cho bất kỳ khoản tiền nào lên đến toàn bộ giá trị của hàng hóa tại bất kỳ thời điểm nào từ khi đặt hàng đến khi Sản phẩm được giao. Nếu ủy quyền hết hạn hoặc vì bất kỳ lý do gì không ủy quyền thành công, công ty có quyền ủy quyền lại với toàn bộ số tiền, trước hoặc sau khi gửi Sản phẩm. Trong trường hợp đó, công ty sẽ thông báo cho bạn qua địa chỉ email được cung cấp khi thanh toán. Nếu công ty không nhận được ủy quyền lại từ nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn, họ sẽ liên hệ để bạn có thể cung cấp cho công ty phương thức thanh toán khác. Trong trường hợp ít có khả năng xảy ra trong đó giá bán tăng so với thời điểm đặt hàng ban đầu, công ty sẽ liên hệ với chủ thẻ 7 ngày trước khi ủy quyền lại thẻ.
 
8.5 Đơn đặt hàng không chính xác
 
Nếu bạn phát hiện bất kỳ sai sót nào trong đơn đặt hàng sau khi gửi đơn đặt hàng, vui lòng liên hệ CRV.Dyson@vn.centralretail.com, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện mọi hành động liên quan theo yêu cầu của bạn.
 
8.6 Từ chối đơn đặt hàng.
 
Chúng tôi có thể xóa bất cứ Sản phẩm nào khỏi trang web này bất kỳ lúc nào và/hoặc xóa hoặc sửa đổi thông tin hay nội dung trong trang web này, Công ty sẽ nỗ lực hết sức để xử lý mọi đơn đặt hàng nhưng có thể có những trường hợp khiến chúng tôi cần phải ngừng xử lý bất kỳ đơn đặt hàng nào sau khi đã gửi xác nhận về đơn đặt hàng cho bạn. Nếu đơn đặt hàng của bạn đã bị hủy và bạn đã thực hiện thanh toán trên đơn đặt hàng của mình, công ty sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền cho bạn. Chúng tôi và Công ty không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về việc thu hồi Sản phẩm khỏi trang web này cho dù đó là việc bán hàng, thu hồi hoặc sửa đổi nội dung hay tuyên bố trên trang web này hoặc từ chối thực hiện hành động hoặc chấp nhận đơn đặt hàng.
 
9. Giao hàng
 
9.1 Đơn đặt hàng của bạn sẽ được hoàn thành trước ngày giao hàng dự kiến (và một khoảng thời gian nếu có) được nêu trong bảng thông báo tại địa chỉ giao hàng do bạn chỉ định trong đơn đặt hàng.
 
9.2 Bạn sẽ được thông báo nếu công ty không thể thực hiện việc giao hàng trong thời gian quy định. Tuy nhiên, trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh cho bất kỳ trường hợp giao hàng trễ nào.
 
9.3 Khi việc giao hàng được thực hiện, bạn phải ký xác nhận việc giao hàng và bạn có thể liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng: ask@dyson.vn nếu có bất kỳ sai sót, lỗi hoặc thiệt hại nào phát sinh đối với Sản phẩm và bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các tài liệu giao hàng cùng với Sản phẩm cho chúng tôi khi được yêu cầu.
 
9.4 Xin được thông báo rằng công ty có thể không thể giao Sản phẩm đến một số khu vực, chẳng hạn như khu vực thiên tai, v.v. Trong trường hợp đó, công ty sẽ thông báo cho bạn khi bạn đã thực hiện đơn đặt hàng. Công ty sẽ hủy đơn đặt hàng của bạn hoặc thực hiện giao hàng đến địa chỉ phụ mà bạn cung cấp cho công ty khi đơn đặt hàng được thực hiện.
 
9.5 Việc giao hàng sẽ được thực hiện với phương pháp đóng gói tiêu chuẩn. Nếu bạn yêu cầu bất kỳ kiểu đóng gói cụ thể nào, bạn đồng ý thanh toán cho các chi phí bổ sung phát sinh.
 
9.6 Rủi ro đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho bạn ngay lập tức khi việc giao hàng được chấp nhận trừ khi việc giao hàng bị trễ do bạn đã vi phạm nghĩa vụ của mình theo hợp đồng (chẳng hạn như Điều 9.8), trong trường hợp đó, rủi ro sẽ chuyển giao cho bạn vào ngày ban đầu mà lẽ ra việc giao hàng đã được thực hiện. Khi rủi ro được chuyển giao cho bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào đối với Sản phẩm đó. Bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện đơn đặt hàng qua trang web này trong tương lai.
 
9.7 Nếu bạn chưa sẵn sàng nhận Sản phẩm, công ty có thể đưa ra lời nhắn để thông báo cho bạn về lần giao hàng tiếp theo hoặc bạn có thể sẽ phải tự lấy Sản phẩm từ phía nhà cung cấp dịch vụ giao hàng.
 
9.8 Nếu việc giao hoặc nhận Sản phẩm bị chậm trễ do bạn từ chối mà không có bất kỳ lý do nào để nhận Sản phẩm đã được mang đi giao hoặc bạn không tiếp nhận (trong vòng hai tuần kể từ lần giao hàng đầu tiên) giao hàng hoặc Sản phẩm từ nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, công ty có thể (mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào có sẵn) đưa ra những hành động sau hoặc cả hai:
 
a) Tính phí hoặc bất kỳ chi phí nào khác phát sinh hợp lý; hoặc
 
b) Không giao hàng hoặc hủy giao hàng và công ty sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức về việc hủy bỏ hợp đồng liên quan mà công ty sẽ hoàn lại tiền cho bạn hoặc cho công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn nếu áp dụng cho bất kỳ số tiền nào mà bạn đã thanh toán cho công ty theo hợp đồng với việc khấu trừ một vài khoản dành cho chi phí hoạt động (bao gồm cả chi phí cố gắng giao và trả Sản phẩm và phí lưu giữ như được quy định tại Điều 9.8 (a) ở trên) Bạn chấp nhận rằng Sản phẩm đó phù hợp với tiêu chuẩn chung và không đáp ứng những yêu cầu cụ thể mà bạn có thể có.
 
10. Do khách hàng hủy đơn hàng (trong trường hợp bạn thay đổi ý định trước khi Sản phẩm được giao) Nếu bạn muốn hủy đơn hàng đã mua, vui lòng liên hệ tới ask@dyson.vn để không mất phí hủy đơn hàng. Nếu Sản phẩm là đơn hàng đã được đem giao, việc hủy bỏ có thể không thực hiện được và Sản phẩm đó sẽ được hoàn trả cho công ty theo Chính sách Hoàn trả Sản phẩm và Hoàn tiền ở bên dưới.
 
11. Chính sách Hoàn trả Sản phẩm và hoàn tiền
 
11.1 Nếu bạn không hài lòng với Sản phẩm đã mua, bạn có thể trả lại Sản phẩm đó cho công ty trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận Sản phẩm. Sản phẩm đó phải chưa qua sử dụng và trong tình trạng có thể hoàn bán, nhãn dán và bao bì không bị rách hoặc hư hỏng và Sản phẩm phải còn trong kiện đóng gói ban đầu.
 
11.2 Bạn được yêu cầu hoàn trả Sản phẩm cho công ty trong tình trạng tương tự như tình trạng lúc bạn nhận Sản phẩm. Nếu bất kỳ Sản phẩm nào được hoàn trả cho công ty không ở trong tình trạng nguyên vẹn và có thể hoàn bán, công ty có quyền từ chối Sản phẩm hoàn trả và sẽ gửi Sản phẩm đó lại cho bạn.
 
11.3 Bạn có thể hoàn trả Sản phẩm thông qua dịch vụ bưu chính Việt Nam trên toàn quốc hoặc bất kỳ hình thức chuyển phát nào. Đối với những Sản phẩm được hoàn trả, cùng với mẫu đơn hoàn trả sản phẩm, công ty sẽ tiến hành hoàn tiền ngay sau khi khách hàng đã nhận được Sản phẩm theo phương thức hoàn tiền được trình bày trong mẫu đơn hoàn trả sản phẩm.
 
11.4 Trong một số trường hợp, chính sách thanh toán/hủy và hoàn tiền đối với một số Sản phẩm có thể khác với điều kiện tiêu chuẩn chung được nêu ở đây. Trong trường hợp đó, các điều kiện đặc biệt sẽ được trình bày trong mục chi tiết về Sản phẩm.
 
12. Sản phẩm bị hư hỏng
 
12.1 Nếu Sản phẩm bạn nhận được có bất kỳ lỗi hoặc vấn đề nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng và thông báo cho họ về số đơn đặt hàng, tên và địa chỉ của bạn, chi tiết về Sản phẩm và lý do hoàn trả và cho biết liệu bạn có muốn được hoàn tiền hay là thay thế Sản phẩm.
 
12.2 Sau khi Sản phẩm được chấp nhận, bạn được yêu cầu kiểm tra Sản phẩm và bạn sẽ được thông báo về quyền thay thế Sản phẩm hoặc hoàn tiền (nếu có) qua e-mail sớm nhất có thể.
 
12.3 Nếu Sản phẩm hoàn trả không có lỗi hoặc vấn đề gì, công ty có thể sử dụng nhận định của mình để không sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và/hoặc có thể yêu cầu bạn phải thanh toán chi phí giao hàng và chi phí sửa chữa với số tiền phù hợp theo mức phí tiêu chuẩn hiện hành, các chi phí và khấu trừ các chi phí đó từ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc theo chi tiết thanh toán mà bạn đã chỉ định khi gửi đơn đặt hàng và trong phạm vi pháp luật cho phép, họ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ sự cố như vậy. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng từ Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 09.00-17.00.
 
13. Từ chối trách nhiệm
 
13.1 Nếu bạn có bất kỳ phiếu quà tặng hoặc phiếu giảm giá nào, phiếu đó có thể được sử dụng bởi người khác ngoài bạn và bạn có đủ điều kiện để chuyển quyền sử dụng phiếu giảm giá đó cho người khác nếu các điều khoản và điều kiện của phiếu quà tặng hoặc phiếu giảm giá cho phép điều này. Các điều khoản và điều kiện khác có thể áp dụng cho việc sử dụng phiếu quà tặng hoặc phiếu giảm giá và sẽ được ghi rõ trên phiếu.
 
13.2 Trong trường hợp có gian lận, hành động lừa đảo hoặc cố gắng lừa dối, chúng tôi có đủ điều kiện để đóng tài khoản của bạn và/hoặc thực thi bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có để chống lại bạn.
 
13.3 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, trộm cắp hoặc sử dụng trái phép phiếu quà tặng hoặc phiếu giảm giá.
 
13.4 Công ty có thể tạm hoãn hoặc hủy bỏ hoàn toàn bất kỳ phiếu giảm giá nào được phát hành tùy thuộc vào nhận định của chúng tôi và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc tạm hoãn hoặc hủy bỏ phiếu giảm giá.
 
13.5 Điều kiện sử dụng phiếu giảm giá: trong một số trường hợp, công ty có thể tặng phiếu giảm giá mà chỉ được áp dụng với trang web này. Công ty sẽ gửi phiếu giảm giá cho bạn thông qua e-mail hoặc dịch vụ bưu điện:
 
a) Phiếu giảm giá chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian quy định ghi trên phiếu và chỉ được sử dụng một lần và không được sử dụng cùng với phiếu giảm giá khác hoặc các đợt giảm giá khác.
 
b) Với bất kỳ hàng hóa nào, nếu đơn đặt hàng của bạn có giá trị nhỏ hơn giá trị của phiếu giảm giá, bạn sẽ không được hoàn lại tiền hoặc tín dụng.
 
c) Tín dụng của bất kỳ phiếu giảm giá nào không kèm theo lãi suất hoặc không có giá trị tiền mặt.
 
d) Nếu bất kỳ phiếu giảm giá nào không đủ số dư cho đơn đặt hàng yêu cầu của bạn, bạn có thể sử dụng một trong những phương thức thanh toán được công ty chấp nhận để thanh toán phần chênh lệch.
 
14. Bồi thường Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ vụ việc và không có hành động gây hại nào chống lại công ty và giám đốc, cán bộ, nhân viên, cố vấn, đại diện và cá nhân của Dyson khỏi mọi khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại và/hoặc chi phí của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí pháp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này hoặc việc bạn vi phạm Các điều khoản và điều kiện này.
 
15. Thông tin liên lạc
 
15.1 Công ty và Dyson sẽ tuân thủ các nghĩa vụ theo những điều kiện này với kỹ năng và sự lưu ý được cho là phù hợp theo luật hiện hành.
 
15.2 Chúng tôi đặt trọng tâm vào sự hài lòng của khách hàng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong những yêu cầu và điều kiện này và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của bạn trong thời gian sớm nhất có thể
 
15.3 Trong trường hợp hãn hữu khi e-mail của bạn có thể nằm trong chương trình sàng lọc thư rác của chúng tôi hoặc có thể không liên hệ được cho chúng tôi hoặc thư của chúng tôi có thể không được gửi đến cho bạn. Nếu bạn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ chúng tôi trong vòng năm (5) ngày làm việc, vui lòng gửi lại yêu cầu.

 

15.4 Khách hàng có thể nhận được email của chúng tôi cung cấp thông tin Sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc thông tin tiếp thị khác nếu Khách hàng đăng ký nhận thông tin đó. Bạn có thể sử dụng liên kết hủy đăng ký trong email của chúng tôi để ngừng nhận những email này bất kỳ lúc nào.
 
16. Các điều kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (bất khả kháng)
 
16.1 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm, phong tỏa hoặc chậm trễ nào trong việc tuân thủ hợp đồng đối với sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các trường hợp sau:
 
a) Đình công, đóng cửa nhà máy hoặc bất kỳ phong trào công nghiệp nào
 
b) Bất ổn dân sự, bạo loạn, khủng bố hoặc nguy cơ bị khủng bố tấn công, chiến tranh (dù chính phủ có tuyên bố hay không) hoặc nhu cầu, xu hướng hay chuẩn bị cho chiến tranh.
 
c) Cháy, nổ nghiêm trọng, bão, lũ lụt, động đất, sạt lở đất, dịch bệnh hay bất kỳ thiên tai nào
 
d) Không có khả năng sử dụng phương tiện giao thông như tàu hỏa, giao hàng bằng máy bay, ô tô hoặc bất kỳ phương thức vận tải nào của cả khu vực công và tư nhân.

 

e) Không có khả năng sử dụng mạng viễn thông của khu vực công và tư nhân
 
f) Luật pháp, sắc lệnh hoàng gia, luật mới ban hành, quy định, yêu cầu hoặc những hạn chế của bất kỳ cơ quan chính phủ nào, đình công, suy sụp hoặc tai nạn trong quá trình chuyển phát thư từ, dịch vụ bưu điện hoặc bất kỳ phương tiện vận chuyển liên quan nào khác.
 
16.2 Nếu xảy ra sự cố bất khả kháng khiến công ty không thể phân phối sản phẩm và thời gian giao hàng kéo dài hơn một tuần kể từ ngày giao hàng đầu tiên, cả bạn và/hoặc công ty đều có thể chấm dứt thỏa thuận sau khi thông báo hủy đơn hàng được gửi mà không phải chịu trách nhiệm nào ngoại trừ việc hoàn trả khoản thanh toán của bạn cho các Sản phẩm đã được thanh toán.
 
16.3 Công ty có quyền dựa theo phán quyết riêng của công ty để phản ứng phù hợp đối với trường hợp bất khả kháng.
 
17. Thông báo
 
Mọi thông báo theo thỏa thuận đều phải được thực hiện bằng văn bản kèm theo thư hoặc e-mail cho bên ký kết có liên quan khác theo địa chỉ mới nhất hoặc địa chỉ e-mail được ghi nhận bởi các bên ký kết hợp đồng khác.
 
a) Thông báo gửi qua dịch vụ bưu điện được coi là đã nhận được sau hai (02) ngày làm việc, kể từ thời điểm gửi từ bưu cục đến địa chỉ của người nhận tại Việt Nam.
 
b) Thông báo qua e-mail sẽ được gửi trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ thời điểm e-mail được gửi đi. Để minh chứng cho quá trình giao hàng, thông báo hoặc thư điện tử được gửi có địa chỉ chính xác hoặc biên bản chuyển phát qua dịch vụ bưu chính trả trước hoặc chứng từ về việc chuyển giao, chuyển phát hoặc việc chấp nhận các báo cáo chuyển phát cần được cung cấp đầy đủ.
 
18. Quyền sở hữu trí tuệ
 
18.1 Tất cả nội dung trong hoặc xuất bản trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung, đồ họa, logo, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, nút biểu tượng, hình ảnh, đoạn âm thanh, hình ảnh kỹ thuật số đã tải xuống, tên chiến dịch và thông tin sửa đổi, đều là tài sản của Dyson và được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu cũng như các công ước sở hữu trí tuệ toàn cầu. Tất cả các quyền đó được bảo lưu bởi Dyson và người cấp phép của chúng tôi, bạn có thể lưu giữ, in ấn và hiển thị nội dung được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân nhưng không được phép xuất bản, chuyển giao, phân phối hoặc sao chép bằng bất kỳ hình thức nào, nội dung hoặc bản sao nội dung được cung cấp cho bạn hoặc hiển thị trong trang web này và bạn không được phép sử dụng nội dung đó cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc thương mại nào.
 
18.2 Trạng thái của chúng tôi (và trạng thái của nhà cung cấp được chỉ định) với tư cách là người viết nội dung trang web buộc phải được công nhận trạng thái như đã nêu.
 
18.3 Bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung nào có trong trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không được cấp phép bởi chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Nếu Dyson phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, Dyson sẽ không ngần ngại thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào theo luật pháp hiện hành.
 
18.4 Nếu bạn đã in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ nội dung nào của trang web trái với các điều kiện này, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ hết hiệu lực ngay lập tức và tùy theo lựa chọn của mình, chúng tôi có quyền yêu cầu bạn hoàn trả hay hủy bỏ bất kỳ bản sao tài liệu nào mà bạn đã chuẩn bị. Bạn không được phép sửa đổi, dịch thuật, điều chỉnh, phân tách hoặc tạo bất kỳ tác phẩm mới nào từ nội dung của trang web này hay bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào được Dyson hoặc người cấp phép của chúng tôi đính kèm và/hoặc cung cấp.
 
19. Quảng cáo trong trang web này
 
Chúng tôi đã nỗ lực thực hiện quảng cáo một cách hợp lý để tuân thủ các quy định và yêu cầu liên quan đến trang web này do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công bố.
 
22. Luật điều chỉnh
 
Các yêu cầu, điều kiện và bất kỳ thỏa thuận nào (và nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều kiện này hoặc thỏa thuận đó) phải tuân theo và được giải thích theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết cuối cùng tại Tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam.
 
23. Thông tin sửa đổi
 
Chúng tôi có quyền sửa đổi yêu cầu và điều kiện này bất kỳ lúc nào. Các điều kiện sửa đổi sẽ được thông báo trên trang web. Tuy nhiên, việc sử dụng trang web theo cách thức sau được coi là chấp nhận các điều kiện mới. Khi đặt hàng trên trang web này, nghĩa là bạn đã đồng ý rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện và có hiệu lực từ ngày bạn gửi đơn đặt hàng của mình. Do đó, bạn cần phải xem lại các điều kiện mới nhất mỗi khi gửi đơn đặt hàng.
 
24. Ước tính thời gian giao các Sản phẩm
 
Miễn phí giao hàng cho mọi đơn hàng.
 
Thời gian giao hàng trong Hồ Chí Minh và khu vực lân cận là 2-3 ngày làm việc, đối với các tỉnh khác là 3-7 ngày làm việc


(Không bao gồm Thứ Bảy-Chủ Nhật và các ngày lễ truyền thống)
 
*** Ghi chú

Công ty sẽ chỉ tiến hành giao hàng khi hoàn tất quá trình thanh toán.
* Sản phẩm sẽ được giao đến địa chỉ đã thông báo trong đơn đặt hàng và công ty có quyền thay đổi địa chỉ giao hàng.
* Thời gian giao hàng đến các đảo có thể lâu hơn thời gian giao hàng được chỉ định và bạn sẽ được thông báo về thời gian giao hàng dự kiến khi đơn đặt hàng được xác nhận.
* Nếu thời gian giao hàng kéo dài hơn so với thời gian quy định (vì lý do bất khả kháng), công ty sẽ thông báo trước cho bạn qua điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc khác.
* Công ty chỉ sắp xếp giao hàng trong ngày làm việc. Trong mùa lễ hội hoặc khi có nhiều đơn đặt hàng, việc giao hàng có thể muộn hơn thời gian dự kiến, công ty sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành đơn hàng của bạn trong thời gian hợp lý.