Skip navigation
Máy hút bụi Dyson V15 Detect™ Absolute (HEPA)

Máy hút bụi Dyson V15 Detect™ Absolute (HEPA)

Availability messaging alert icon Sản phẩm hiện tại đã hết hang

1 Đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62885-4 CL5.8 và CL5.9 khi nạp ống chứa bụi, và thử nghiệm ở chế độ Boost tại đầu vào.
2 Laser được thiết kế cho sàn cứng. Hiệu quả của tia laser bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng xung quanh, loại mảnh vụn và bề mặt.
3 Độ chính xác cao nhất đạt được ở chế độ Auto. Tính năng tự động tăng cường chỉ có ở chế độ Auto. Thử nghiệm dựa trên mức sử dụng trung bình tại nhà theo dữ liệu thử nghiệm nội bộ của Dyson. Bụi cực nhỏ được định nghĩa là các hạt nhỏ hơn 100 micron.
4 Khả năng lọc được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM F3150 ở chế độ Boost bởi phòng thí nghiệm độc lập của bên thứ ba là SGS–IBR Laboratories US vào năm 2020.
5 Lực hút đạt tiêu chuẩn IEC 62885-4 CL5.8 và CL5.9 khi nạp đầy ống chứa bụi, ở chế độ Boost trong thử nghiệm nội bộ tại Dyson và tại các phòng thí nghiệm độc lập của bên thứ ba. Dựa trên các thử nghiệm nội bộ, kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và phương pháp sử dụng.
6 Áp dụng ở chế độ Eco với đầu hút không gắn động cơ. Thời gian hoạt động thực tế sẽ thay đổi tùy theo chế độ nguồn, loại sàn và/hoặc loại đầu hút được sử dụng.
7 Công nghệ Dynamnic Load Sensor chỉ hoạt động ở chế độ Auto khi được gắn đầu hút Digital Motorbar™.
8 Tham khảo các chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng có trên trang web của Dyson.
9 Pin và bộ sạc bổ sung có sẵn để mua riêng trên trang web của Dyson.