alt

Đế treo Máy hút bụi Dyson V15 Dok™


Đế sạc grab-and-go tiện lợi đứng độc lập, được thiết kế để cất giữ máy hút bụi Dyson V15™ của bạn.

Thiết bị tương thích:
Máy hút bụi Dyson V15 Detect™ Absolute
Máy hút bụi Dyson V15 Detect™ Absolute (HEPA)

2.890.000₫
alt