Skip navigation

Product Review


Write your review

Tối thiểu 50 ký tự

Would you recommend this product to a friend?


As a Dyson owner, did you receive a free product to help facilitate your review?


About you

Please leave this blank
Please do not change this field

Hướng dẫn đánh giá

  • Sử dụng sản phẩm trước khi đánh giá
  • Tập trung vào các tính năng của sản phẩm và hãy nêu cụ thể

Tránh

  • Thông tin có thể thay đổi, chẳng hạn như giá cả hoặc thông tin khuyến mại
  • Inappropriate language and attitude
  • Thông tin về các công ty và trang web khác
  • Personal information. Want to protect your privacy

Bạn muốn nói điều gì khác?

Bạn có thể gọi cho chúng tôi
1800 646442

Liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng của Dyson. Nhận xét của bạn sẽ được gửi riêng đến nhân viên Dịch vụ khách hàng.

Gửi email cho chúng tôi
noreply@dyson.com