Đế treo Máy hút bụi Dyson V12 Multi Slim Dok™

Đế treo Máy hút bụi Dyson V12 Multi Slim Dok™

2.890.000₫
Floor Dok™ Multi

Đế sạc tiện lợi đứng độc lập.

Cất giữ gọn gàng cho máy hút bụi Dyson của bạn và tối đa năm công cụ.

Không cần khoan.