Skip navigation

Yêu cầu Chuyên gia Dyson liên hệ lại

Vui lòng điền thông tin chi tiết của bạn bên dưới; chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng một ngày làm việc. 

 

Đánh dấu vào ô này để nhận tin tức về Dyson dành cho Doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ không thường xuyên liên hệ với bạn theo địa chỉ email được cung cấp ở trên và bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Chúng tôi giải thích cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phần Chính sách quyền riêng tư.

Fields marked with * are required. Email address must be valid.

Để biết thêm thông tin về việc thực hành quyền riêng tư của Dyson hoặc để hủy đăng ký hay rút lại chấp thuận của bạn đối với các nội dung truyền thông bất kỳ từ chúng tôi, vui lòng gửi yêu cầu của bạn qua email đến privacy@dyson.com