Skip navigation
Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde logo


Sắp xuất hiện

Máy lọc không khí êm ái và mạnh mẽ nhất của chúng tôi

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde projecting air into living space while pollutants are being captured into the filter.

Đăng ký để trở thành những người đầu tiên được thông báo

  • Khám phá thành tựu kỹ thuật mới nhất của chúng tôi và nhận thông tin cập nhật về Dyson Purifier Big+Quiet™ Formaldehyde.

Image of dyson machines

Đăng ký

Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi rất chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn muốn biết thêm về cách Dyson xử lý thông tin cá nhân của bạn, hãy đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi tại đây.