Skip navigation
Dyson Purifier Cool Gen1 logo

Chào mừng bạn đến với máy lọc không khí Dyson Purifier Cool Gen1 mới

Sẵn sàng cho khả năng lọc không khí mạnh mẽ.

Hãy bắt đầu với ba bước đơn giản:
1. Thiết lập máy lọc không khí
2. Tải xuống ứng dụng*
3. Đăng ký thiết bị của bạn

*Ứng dụng MyDyson sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.
The Dyson Purifier Cool Gen1.

Get started

Thiết lập máy lọc không khí

The Dyson Purifier Cool™ Gen1, the filter and remote control.

Download the app

Tải xuống ứng dụng

MyDyson logo

Tận dụng hiệu quả hơn thiết bị Dyson mới của bạn với ứng dụng MyDyson™*

Đăng ký thiết bị để truy cập các hướng dẫn sử dụng, đặt lịch trình và hơn thế nữa.

*Ứng dụng MyDyson sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.
The different features of the MyDyson app shown on phone screens.

Đăng ký thiết bị của bạn

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký thiết bị của mình bằng cách nhấp vào nút bên dưới, để dễ dàng truy cập mọi thông tin về máy và bảo hành của bạn, tất cả ở một nơi.

 • Black and white icon of guarantee with number 2 on it.

  Truy cập chế độ bảo hành 2 năm

 • Black and white icon of telephone.

  Chuyên gia hỗ trợ 5 ngày một tuần

 • Black and white icon of a nut and bolt.

  Sửa chữa hoặc thay thế dễ dàng

 • Black and white icon of hands holding a circle with a tick in the middle.

  Các mẹo và lời khuyên dành riêng

User manual

Hướng dẫn sử dụng

Tải xuống hướng dẫn sử dụng cho máy Dyson Purifier Cool Gen1

Hướng dẫn sử dụng

1.5 MB