Skip navigation

Chào mừng đến với máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap™ mới của bạn

Thiết lập nhanh chóng với ba bước đơn giản sau:
1. Bắt đầu
2. Đăng ký
3. Mẹo và thủ thuật
Dyson Airwrap multi-styler

Getting started

Bắt đầu

Xem video hướng dẫn của chúng tôi về cách thiết lập. Và cách sử dụng dễ dàng những phụ kiện được tái thiết kế của bạn hiệu quả nhất.

Video showing how to get started with your Dyson  Airwrap multi-styler

Đăng ký

Việc đăng ký mất chưa tới một phút. Giúp bạn có thể truy cập ngay lập tức vào tài khoản My Dyson, các video tạo kiểu, hướng dẫn thực hiện và lời khuyên trực tuyến, tất cả được tùy chỉnh cho thiết bị của bạn.

Tips and tricks

Mẹo và thủ thuật

Tạo ra vẻ ngoài bạn mong muốn với máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap™. Thực hiện theo các hướng dẫn tạo kiểu dễ dàng theo từng bước của chúng tôi.

Dyson Airwrap multi-styler being used to curl, straighten and smooth hair

User manual

Hướng dẫn sử dụng

Tải xuống phiên bản PDF của hướng dẫn sử dụng máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap™ của bạn.

<h2>Hướng dẫn sử dụng</h2>

23MB