Skip navigation

Phụ kiện chăm sóc tóc của Dyson

A model using a round brush on a tress of hair.

Khám phá các phụ kiện giúp chăm sóc tóc của Dyson

  • Phụ kiện cho máy duỗi tóc Dyson

    Bổ sung các phụ kiện do Dyson thiết kế độc quyền cho máy sấy duỗi Dyson Airstrait™ và máy duỗi tóc Dyson Corrale™.

  • Phụ kiện cho máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson

    Phụ kiện do Dyson tái thiết kế giúp uốn, định hình và ẩn tóc con cho các loại tóc khác nhau.

  • Phụ kiện cho máy sấy tóc Dyson

    Các phụ kiện từ tính, phụ kiện bảo quản và tạo kiểu cho máy sấy tóc Dyson Supersonic™ của bạn.

Khám phá sản phẩm chăm sóc tóc Dyson

A line-up of Dyson hair care machines, in copper and nickel.

Liên hệ với chúng tôi rất dễ dàng.

Bạn có thể gọi cho chúng tôi
1800 646442
Gửi email cho chúng tôi
WhatsApp WhatsApp