Skip navigation
Dyson Micro logo

Chào mừng bạn đến với Máy hút bụi Dyson Micro™

Hãy sẵn sàng để cải tiến cách bạn dọn dẹp


Hãy bắt đầu với ba bước dễ dàng:

1. Bắt đầu
2. Đăng ký thiết bị của bạn
3. Mẹo sử dụng và bảo dưỡng

Two Dyson Micro cordless vacuums.

Get started

Bắt đầu

Watch our video on how to set up your Dyson Micro™ vacuum so it's ready to use.

A woman assembling the Dyson Micro vacuum cleaner.

Đăng ký thiết bị của bạn

Việc đăng ký mất chưa tới một phút. Giúp bạn có thể truy cập thông tin bảo hành của bạn, các hướng dẫn thực hiện và lời khuyên trực tuyến, tất cả được tùy chỉnh cho thiết bị của bạn.

 • Black and white icon of guarantee with number 2 on it.

  Truy cập thông tin bảo hành của bạn

 • Black and white icon of telephone.

  Chuyên gia hỗ trợ 5 ngày một tuần

 • Black and white icon of a nut and bolt.

  Sửa chữa hoặc thay thế dễ dàng

 • Black and white icon of hands holding a circle with a tick in the middle.

  Các mẹo và lời khuyên dành riêng

Mẹo sử dụng và bảo dưỡng

Tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về máy hút bụi Dyson Micro™, từ các mẹo hữu ích và video hướng dẫn, đến Câu hỏi thường gặp, hướng dẫn sử dụng và nhiều hơn nữa.

Dyson Micro vacuum in use

User manual

Hướng dẫn sử dụng

Tải xuống hướng dẫn sử dụng cho máy hút bụi Dyson Micro™.

<h2>Hướng dẫn sử dụng</h2>

17.9MB