Skip navigation

Chọn mẫu

  • Máy hút bụi nhẹ nhất của Dyson, giúp làm sạch nhanh chóng. Giữ lại 99,99% các hạt cực nhỏ mà không bị giảm lực hút.
  • Bộ lọc tiên tiến giữ lại 99,99% các hạt cực nhỏ.
  • Đầu hút Fluffy Optic™ giúp thấy rõ bụi vô hình trên sàn cứng.
13.990.000 ₫