Skip navigation

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp

Vượt trên kỳ vọng

Là một doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, chúng tôi ý thức được rằng những hoạt động của mình có hệ quả sâu rộng. Chúng tôi đón nhận thử thách về việc tạo ra sự khác biệt tích cực - bằng cách giảm thiểu tác động đến môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và truyền cảm hứng cho các kỹ sư thiết kế tương lai.

Tòa nhà Dyson ở Malmesbury

Kỹ thuật tinh gọn

Mọi chuyện bắt đầu với một chiếc túi rác trong máy hút bụi - hay cụ thể hơn là việc loại bỏ nó. Giờ đây, chúng tôi không ngừng tìm cách để làm được nhiều hơn, với nguồn lực ít hơn.

Sketch of Dyson products

Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm

Các chuỗi cung ứng rất phức tạp và chuỗi cung ứng của chúng tôi cũng vậy, và chúng tôi cùng chia sẻ trách nhiệm với các nhà cung cấp của mình về những người làm việc tại đó. Tìm hiểu xem chúng tôi đang cải thiện các tiêu chuẩn như thế nào.

Phác thảo bên trong máy hút bụi dạng cây của Dyson

DNA của chúng tôi

Chúng tôi ghét sự kém hiệu quả. Đó là lý do chúng tôi đang nỗ lực để giảm thiểu rác thải, sử dụng điện tái tạo và giải quyết nhiều hơn nữa những vấn đề mà người khác bỏ qua.

Dyson robot vacuum on carpetec floor

Tương lai của kỹ thuật

Nỗ lực của chúng tôi tại Viện Kỹ thuật và Công nghệ Dyson, Quỹ James Dyson và Giải thưởng James Dyson đang góp phần thay đổi và giúp định hình tương lai cho ngành kỹ thuật.

Sinh viên kỹ thuật tại Dyson

Liên hệ với chúng tôi rất dễ dàng.

Bạn có thể gọi cho chúng tôi
1800 646442
Gửi email cho chúng tôi
WhatsApp WhatsApp