Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm

Chịu trách nhiệm

Phác thảo bên trong máy hút bụi Dyson

Phía sau bảng vẽ

Các chuỗi cung ứng rất phức tạp và chuỗi cung ứng của chúng tôi cũng vậy. Để có thể sản xuất hơn 260.000 sản phẩm từ các dây chuyền sản xuất mỗi tuần, chúng tôi làm việc với hàng trăm nhà cung cấp trên toàn thế giới.

Dyson và các nhà cung cấp của chúng tôi chia sẻ trách nhiệm đối với môi trường và với những người tham gia quá trình sản xuất máy móc và linh kiện của Dyson. Cam kết của chúng tôi với lĩnh vực này là dài hạn và liên tục - vì sẽ luôn có cách tốt hơn để làm việc gì đó.

Kỹ sư đang cầm con mắt của Robot Dyson

Chúng tôi yêu cầu cao và luôn bị thôi thúc

Chúng tôi chỉ muốn làm việc với những nhà cung cấp có chung động lực cải tiến. Chúng tôi yêu cầu họ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe và an toàn, lao động và môi trường.

Các nhà cung cấp của chúng tôi làm việc theo một bộ quy tắc ứng xử về đạo đức và môi trường bao gồm nhiều vấn đề, trong đó có giờ làm việc, tự do tham gia đoàn hội, giám sát môi trường và thực hành kỷ luật công bằng.

Máy hút Dyson dạng cây được tách rời

Hiện thực hóa

Đội ngũ Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp nội bộ của chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo quy tắc trên được áp dụng, thông qua các bài đánh giá từ xa, đợt kiểm tra và thăm hiện trường. Nếu một nhà cung cấp không đáp ứng được các tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm một nhà cung cấp khác phù hợp.

Nhà khoa học đang thử nghiệm các bộ phận trong phòng thí nghiệm

An toàn, tích hợp

Mọi linh kiện của Dyson đều phải tuân thủ Chỉ thị của châu Âu về hạn chế một số chất nguy hiểm nhất định (RoHS). Dyson cũng tuân thủ theo REACH, quy định của Châu Âu về việc đăng ký hóa chất.

Bên trong kho thử nghiệm của Dyson

Tiếp theo

Tương lai của kỹ thuật

Dyson engineers

Liên hệ với chúng tôi rất dễ dàng.

Bạn có thể gọi cho chúng tôi
028 38614001